انرژی سبز و پاک

تولید برق با انرژی سبز خورشیدی به جای سوخت‌های فسیلی می‌تواند به طور چشم‌گیری انتشار گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی‌اکسیدکربن (CO2) را کاهش دهد. گازهای گلخانه‌ای حاصل از سوزاندن سوخت‌های فسیلی منجر به گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی می‌شود. تغییرات آب و هوایی و آلودگی هوا در حال حاضر از مشکلات جدی زیست‌محیطی و بهداشت عمومی در ایران و جهان است. با استفاده از انرژی سبز خورشیدی، می‌توانید تقاضا برای سوخت‌های فسیلی را کاهش دهید، انتشار گازهای گلخانه‌ای را محدود کنید و ردپای کربن را کاهش دهید. هر خانه‌ای که به سیستم انرژی خورشیدی مجهز شود، تأثیر قابل توجهی بر محیط‌زیست دارد.

یکی از بزرگترین مزایای انرژی خورشیدی این است که آلاینده‌های هوایی بسیار کمی تولید می‌کند. آزمایشات نشان می‌دهد که استفاده گسترده از انرژی خورشیدی می‌تواند به طور قابل توجهی انتشار اکسیدهای نیتروژن، دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق در هوا را که باعث مشکلات سلامتی می‌شود را کاهش می‌دهد. در میان سایر مزایای انرژی خورشیدی، استفاده از پنل های خورشیدی منجر به کاهش موارد برونشیت مزمن، مشکلات تنفسی و قلبی عروقی و از دست رفتن روزهای کاری و تحصیلی می‌شود.

پنل خورشیدی ساکت است! نور خورشید را می‌توان در هرجایی بدون ایجاد آلودگی صوتی جذب کرد.

انرژی سبز خورشیدی، دوستدار محیط‌زیست

خورشید به محیط‌زیست و زندگی روی این سیاره حیات می‌دهد. در مقایسه با سوزاندن سوخت‌های فسیلی که گازهای گلخانه‌ای، مواد سرطان‌زا و دی‌اکسیدکربن را آزاد می‌کنند، سلول‌های خورشیدی هیچ‌ چیز مضری در هوا آزاد نمی‌کنند.

انرژی پاک خورشیدی، کاهش گرمایش جهانی

یکی از مهم‌ترین مزایای پنل خورشیدی این است که دی‌اکسیدکربن، متان یا سایر گازهای گلخانه‌ای که جو زمین را گرم می‌کنند در تولید آن وجود ندارند. با این حال تولید، حمل‌ونقل و نصب پنل‌های خورشیدی الزاماً کمی با این انتشارات همراه است.

انرژی خورشیدی و بحران آب

نیروگاه‌های آبی و نیروگاه‌های هسته‌ای از آب زیادی برای تولید برق استفاده می‌کنند. سدها اغلب برای کنترل جریان آب و تولید برق ساخته می‌شوند. مشکل این است که ساخت سدها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر اکوسیستم‌های محلی داشته باشد و بر محیط‌زیست اطراف اثر منفی بگذارد. پنل‌های خورشیدی بدون استفاده از آب یا تأثیر منفی بر اکوسیستم، از خورشید برق تولید می‌کنند.